Dotacje na założenie firmy z urzędów i UE

Firmę często zakłada się na bazie kilku źródeł finansowania. Dotacje często okazują się najkorzystniejszym pomysłem. W końcu dzięki nim małym nakładem pracy można uzyskać np. kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Co najważniejsze takie dotacje bywają bezzwrotne, a więc ich wykorzystanie nie wiąże się z praktycznie żadnym ryzykiem. Kto jednak ma na nie szanse i jakie warunki musi spełnić?

Jak działają dotację na firmy z urzędów pracy?

Około 20 tysięcy złotych można uzyskać z Urzędu Pracy na rozpoczęcie własnej działalności. Wymagania, jakie trzeba spełnić, różnią się w zależności od polityki danego urzędu. Zwykle jednak wystarczy uzyskać status osoby bezrobotnej, aby mieć szansę na uzyskanie takiego finansowego wsparcia.

Dotacje z Urzędu Pracy pod pewnymi warunkami są bezzwrotne. Najważniejszy wymóg to zwykle prowadzenie firmy przez co najmniej jeden rok. Uzyskanymi środkami można dość swobodnie rozporządzać, choć każdy wydatek musi mieć uzasadnienie biznesowe, czyli być bezpośrednio powiązany z prowadzeniem firmy. Aplikowanie o takie dotacje zwykle sprowadza się do spełnienia szeregu formalności i uczestnictwie w szkoleniach z Urzędu Pracy dedykowanych początkującym przedsiębiorcom.

To, czy dotacja zostanie przyznana, zależy przede wszystkim od dwóch czynników. Po pierwsze specjalna komisja zajmuje się formalną i merytoryczną oceną wniosków. Weryfikacji podlega między innymi kompletność biznesplanu i to, czy dany pomysł biznesowy ma ekonomiczny sens. Po drugie przyznanie dotacji zależy od tego, jak wiele wniosków o nią zostało złożonych w danym czasie. Każdy Urząd Pracy ma w budżecie określoną ilość środków na wsparcie dotacjami. Może się więc zdarzyć, że część wniosków zostanie odrzuconych z powodu braku wystarczających funduszy w urzędzie.

Czy można uzyskać dotacje ze środków unijnych?

Urzędy Pracy zajmują się wspieraniem osób bezrobotnych. Środki unijne na założenie biznesu dedykowane są zaś głównie grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz przedsiębiorcom działającym w wybranych branżach.

Na wsparcie finansowe mogą więc liczyć w szczególności młodzi oraz seniorzy. Często też pomoc trafia do kobiet po urlopie macierzyńskim, osób niepełnosprawnych oraz ludzi mieszkających na terenach wiejskich. Unia Europejska chętnie wspiera też pomysły biznesowe związane z ekologią.

Wsparcie UE może przyjąć formę preferencyjnej długookresowej pożyczki na kwoty wynoszące kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zwykle można tu liczyć na relatywnie niskie odsetki. Unia może też przyznać dotacje. Zazwyczaj są one bezzwrotne, pod tym warunkiem, że wykorzysta się je wyłącznie na cele związane z prowadzeniem biznesu.

Dotacje na założenie firmy z urzędów i UE
Przewiń do góry
zakra